Søk etter produkterLukk søk

LEVERING OG RETUR

Partene

Selger er Haslerud Bruk, Haslerudveien 69, 1930 Aurskog, hei@haslerudbruk.no, tlf. 938 212 77, orgnr. 917 866 635, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Når kan jeg forvente varen levert?

Når du bestiller en vare har vi 48 timer til å godkjenne ordren din, og det kan derfor gå opptil to dager før du mottar en endelig ordrebekreftelse. Varen blir deretter sendt med det samme, så lenge vi har den på lager.

Hvis vi ikke kan levere ordren din likevel, blir du kontaktet om dette. Dersom varen ikke kan leveres vil du få refundert det fullstendige beløpet.

For digitale kjøpt (f.eks. lydbok) vil kjøpene bli levert umiddelbart etter godkjent betaling.

 

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Bytterett

Vi følger retningslinjer for bytterett og angrerett iht kjøpsloven. Vi bytter ikke varer, men ønsker da heller å ta varen i retur. Dette er ingen lovbestemt rett. Ta vare på kvitteringen eller byttelappen, og hold evt fristen som står på den. Hygieniske artikler og mat kan ikke byttes.

Du kan ikke kreve å få pengene tilbake, men oftest kan du få en tilgodelapp du kan handle for en annen gang. Den kan du bruke i tre år, hvis det ikke opplyses om noe annet.

For digitale kjøpt (f.eks. lydbok) gjelder ikke bytterett.

 

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett på alle kjøp som ikke faller innunder noen av disse kategoriene:

  • ferske varer som mat og blomster
  • ting det er umulig å returnere, som fyringsolje eller jord spredt ut over en hage
  • lydbøker, hotellovernattinger, forestillinger og konserter
  • forseglede medie- og intimprodukter hvis du har åpnet det

Du har to uker på deg til å melde fra, og nedtellingen begynner når du har fått varen og all informasjon, eller dagen etter at du avtalte å kjøpe en tjeneste.

Send eller lever varen til selgeren innen 14 dager etter at du meldte fra at du angret deg. OBS! Du er ansvarlig for trygg retur. Pakk varen godt, og ta vare på kvittering for frakt.

Du har krav på å få tilbake alle kronene du har betalt, men det er du som må betale returen.

Last ned angrerettskjema

 

Hvordan sender jeg varen i retur?

Returvaren din skal sendes i retur til:

Haslerud Bruk
Haslerudveien 69
1930 Aurskog

Du må selv betale for retur av varen. Vi anbefaler å bruke HeltHjem.no som gir deg en lav fastpris og at du slipper å gå på postkontoret.

Husk alltid å få en kvittering fra innleveringsstedet, slik at du har bevis for at returpakken din er sendt.

 

Kan jeg bytte varen i en annen vare?

Vi bytter ikke, men du kan sende varen i retur og legge inn en ny bestilling på den varen du ønsker i stedet.

 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.